SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr. 4.1.1.0/18/A/030

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”. Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds. Līdz 06.09.2019. tika iegādāts frēzēšanas-centrēšan...

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2019.gada 6 Mēnešiem (neauditēts)

Konsolidetais finanšu pārskats par 2019.g. 6 menešiem...

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.04.2019.- 30.06.2019.

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001. Pētījuma r...

Par Projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/055 īstenošanas Progresu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina projekta nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde” īstenošanu. AS RER darbinieki ir uzsākuši darbu pie pirmajām projekta aktivitātēm: esošo risinājumu izpēti sinhrono relaktances elektrodzinēju j...

Par Iepirkumu Eiropas Savienības Fonda Projekta Ietvaros (projekts Nr.1.2.1.4/18/A/051)

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde” 2019.gada 14.februārī stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi projekta Nr 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas ...

Akciju Sabiedrības „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 2019.gada 21.jūnija Kārtējās Akcionāru Sapulces Lēmumi

Darba kārtība: 1.  Valdes ziņojums par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem. 2.  Zvērinātā revidenta ziņojums. 3.  Revīzijas komitejas paziņojums. 4.  Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana. 5.   Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2019....

Lēmumu Projekti AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Kārtējai Akcionāru Sapulcei 2019.gada 21.jūnijā

Darba kārtība:   1.  Valdes ziņojums par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem. 2.  Zvērinātā revidenta ziņojums. 3.  Revīzijas komitejas paziņojums. 4.  Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana. 5.   Zvērinātā revidenta ievēlēšana...

Konsolidētā Finanšu Informācija Par 2019.gada 3 Mēnešiem (neauditēta)

Kosolidētā fin.informācija par 2019.gada 3 mēnešiem (neauditētā)...

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 21.06.2019.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2019.gada 21.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, Galvenā ražošanas korpusa konferenču zālē.  ...

Par Projektu īstenošanu „Kompleksi Risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas Energoefektivitātes Paaugstināšanai” (projekta Nr.4.1.1.0/18/A/030, 2.kārta)

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”.   Līgums par projekta īstenošanu starp RER un CFLA tika noslēgts 07.02.2019. Projekta kopējās izmaksas ir 2 243 308,81 euro...