SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

Lēmumu Projekti AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Kārtējai Akcionāru Sapulcei 2019.gada 21.jūnijā

Darba kārtība:   1.  Valdes ziņojums par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem. 2.  Zvērinātā revidenta ziņojums. 3.  Revīzijas komitejas paziņojums. 4.  Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana. 5.   Zvērinātā revidenta ievēlēšana...

Konsolidētā Finanšu Informācija Par 2019.gada 3 Mēnešiem (neauditēta)

Kosolidētā fin.informācija par 2019.gada 3 mēnešiem (neauditētā)...

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 21.06.2019.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2019.gada 21.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, Galvenā ražošanas korpusa konferenču zālē.  ...

Par Projektu īstenošanu „Kompleksi Risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas Energoefektivitātes Paaugstināšanai” (projekta Nr.4.1.1.0/18/A/030, 2.kārta)

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”.   Līgums par projekta īstenošanu starp RER un CFLA tika noslēgts 07.02.2019. Projekta kopējās izmaksas ir 2 243 308,81 euro...

Par Līguma Noslēgšanu Ar Kompetences Centru (projekts Nr.1.2.1.1/18/A/001)

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2019. gada 27.martā noslēdza līgumu ar Enerģētikas un transporta Kompetences centru (Kompetences centrs) par pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģēt...

Konsolidētais Finanšu Pārskats Par 2018.gadu (auditēts)

Konsolidēts finanšu pārskats par 2018.gadu (auditēts)Konsolidētais nefinanšu paziņojums 2018Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018.finanšu gadu...

Finanšu Pārskats Par 2018.gadu (auditēts)

Finanšu pārskats par 2018.gadu (auditēts)Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018.finanšu gadu...

Par Eiropas Savienības Fonda Projekta No.4.1.1.0/17/A/019 Pabeigšanu

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" (AS RER) 2019. gada martā ir pabeigusi projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/019 "Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai" īstenošanu. Projekta ietvaros ir iegādāta augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēma elektri...

Par Līguma Noslēgšanu ES Projekta Ietvaros (projekts Nr.1.1.1.1/18/A/055)

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (AS RER) 2019. gada 4.aprīlī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde”. Plānotais projekta īstenošanas termiņš – ...

Par Kreditēšanu

Sakarā ar Danske Bank A/S lēmumu slēgt savas filiāles un izbeigt savu darbību Latvijas finanšu tirgū, ar mērķi refinansēt sakarā ar šo lēmumu neizpildītas saistības, AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" noslēdza aizdevuma līgumu ar VTB Bank (Europe) SE (Rüsterstrasse 7-9, 60325, Frankfurte pie Mai...