SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADU (AUDITĒTS)

KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADU (AUDITĒTS)KONSOLIDĒTAIS NEFINANŠU PAZIŅOJUMS 2019KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2019. FINANŠU GADU...

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.01.2020 - 31.03.2020

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001. Atskaites peri...

PAR PROJEKTU ĪSTENOŠANU „KOMPLEKSI AS RER RISINĀJUMI ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI” (2.KĀRTA)

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”.   Līdz 07.04.2020. tika iegādāts frēzēšanas-centrēšanas darbgalds, kompaundštance ģeneratora statora lokšņu sagatavoju izcirš...

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr.1.2.1.4/18/A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051  “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.Noslēgusies 2019.gada 20.decembra iepirkuma procedūra, piegādātājs un piegādes summa (bez PVN)...

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr.1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.Noslēgusies 2019.gada 20.decembra iepirkuma procedūra, piegādātājs un piegādes summa (bez PVN): - ...

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmas 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” projektu iesniegumu atlases 3. kārtas ietvaros līdzfinansētā projekta „Kompleksi risināju...

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr.1.2.1.4/18/A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”2019.gada 14.februārī stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi projekta Nr 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elek...

Par Projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/055 īstenošanas Progresu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina projekta nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde” īstenošanu.RER darbinieki ir pabeiguši Projekta pirmās aktivitātes īstenošanu: Esošo risinājumu izpēte sinhrono relaktances elektrodzinēju jomā, un...

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr. 1.2.1.4/18A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.2019.gada 14.februārī stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi projekta Nr 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas ele...

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.10.2019. - 31.12.2019.

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001.Atskaites period...