SELECT sba.*, sbad.*, sbau.name AS author_name FROM `oc_simple_blog_article` sba LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_description` sbad ON(sba.simple_blog_article_id=sbad.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_article_to_store` sbas ON(sba.simple_blog_article_id=sbas.simple_blog_article_id) LEFT JOIN `oc_simple_blog_author` sbau ON(sba.simple_blog_author_id=sbau.simple_blog_author_id) WHERE sba.status=1 AND sbau.status=1 AND sbas.store_id='0' AND sbad.language_id='3' ORDER BY sba.date_added DESC RER Info
Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 2

RER Info

Notice: Undefined variable: description in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 50 Notice: Undefined variable: simple_blog_category_id in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 51 Notice: Undefined variable: images in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 54 Notice: Undefined variable: description2 in /home6/techlean/public_html/catalog/view/theme/default/template/simple_blog/article.tpl on line 197

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.04.2020 - 30.06.2020

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001. Atskaites pe...

PAR PROJEKTU ĪSTENOŠANU „KOMPLEKSI RISINĀJUMI AS RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI” PROJEKTA NR.4.1.1.0/18/A/030, 2.KĀRTA

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”.   Līdz 07.07.2020. tika iegādāts frēzēšanas-centrēšanas darbgalds, kompaundštance ģeneratora statora lokšņu sagatavoju izciršan...

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu No 1.2.1.4/18/A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”. Noslēgusies 2020. gada 26. februāra iepirkuma procedūra, piegādātājs un piegādes summas (bez PVN):...

Akciju Sabiedrības „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 2020.gada 26.jūnija Akcionāru Sapulces Lēmumi

Darba kārtība:     1.          Valdes ziņojums par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem. 2.      Zvērināta revidenta ziņojums. 3.      Revīzijas komitejas atzinums. 4.  &...

Par ES Fonda Projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”. 2020. gada 9. jūnijā stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi minēta projek...

Akciju Sabiedrības „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 2020.gada 26.jūnija Kārtējās Akcionāru Sapulces Lēmumu Projekts

Darba kārtība:   1.      Valdes ziņojums par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem. 2.      Zvērināta revidenta ziņojums. 3.      Revīzijas komitejas atzinums. 4.      Sabiedrības 2019.gada pārs...

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu № 1.2.1.4/18/A/051 īstenošanu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051  “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”. Noslēgusies 2020.gada 26.februāra iepirkuma procedūra, piegādātājs un piegādes summa (bez ...

Paziņojums Par Akcionāru Sapulci 26.06.2020

AS "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" (turpmāk – AS RER) valde sasauc kārtējo AS RER akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2020.gada 26.jūnijā plkst. 14:00  Ganību dambī 53, Rīgā.   Darba kārtībā: 1.      Valdes ziņojums par AS RER 2019.gada darbības rezultātiem. 2. &...

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051 īstenošanu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051  “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde” Noslēgusies 2020.gada 26.februāra ieprikuma procedūra, piegādātājs un piegādes summas (bez ...

Par Darba īstenošanu Pētniecības Projektā Nr. 1.1.1.1/18/A/055

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina projekta nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde” īstenošanu. RER darbinieki ir pabeiguši Projekta 2.2. darbības “Rasējuma izstrāde jaunā sinhronā relaktantā dzinēja konstrukcijai “ īstenoš...